maandag 2 januari 2012

Zoetermeer Zoekt tijdens eerste midweek Nederland Leert

Nooit kunnen denken de krant nog eens te halen zonder het zelf te weten. Maar ik werd er door vrienden op gewezen dat een digitale weergave van de noeste arbeid van Zoetermeer Zoekt tijdens de eerste Nederland Leert midweek van Nederland Zoekt in het Nederlands Dagblad is terechtgekomen.

Zoetermeer / Gouda Zoekt van start: Missionair gemeente zijn op basis van Nederland Zoekt

Als het nieuwe jaar 2012 ontluikt is er goed nieuws mee te delen. In Gouda was sinds 2010 een samenwerking tussen een aantal gemeenten en missionaire groepen aan het ontstaan op het gebied van missionair gemeente zijn. In 2011 is daar een gemeente in Zoetermeer bijgekomen. Er was hiervanuit de behoefte aan praktische handvatten en ervaring met betrekking tot hoe het missionair gemeente zijn vorm te geven. Hier sloot het verhaal van Nederland Zoekt met de ervaring van 3D Ministries goed op aan. Deze gemeenten gaan op zoek om de kennis en ervaring van Nederland Zoekt lokaal in Gouda en Zoetermeer toe te gaan passen.

Achtergronden missionair gemeente zijn: Van emerging movement naar de missionaire gemeente


Momenteel komt er een beweging op gang van christenen en gemeenten die met discipelschap en missionaire groepen aan de slag gaan om de brug tussen kerk en samenleving kleiner te maken. In gesprekken met mensen merk ik dat de achtergronden bij deze missionaire beweging niet altijd helder is. Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien de emerging movement discussie maar heel beperkt voet aan de grond heeft gehad in de afgelopen 15 jaar. Daarom gaat dit artikel in op waar de discussie over vernieuwing van kerk en religie onder de noemer emerging movement vandaan komt en hoe we vandaaruit bij de beweging van de missionaire gemeente van vandaag de dag uitgekomen zijn.

donderdag 3 november 2011

Inspiratie voor missionair gemeente zijn

Het is altijd waardevol om van anderen te leren, in dit bericht een aantal gelegenheden daartoe op het gebied van missionair gemeente zijn.

dinsdag 5 juli 2011

Missionair gemeente zijn (3)

In Missionair gemeente zijn (1) gaf ik aan dat de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) voortvarend aan de slag is met missionair gemeente zijn en zelfs al een eerste stimuleringsweekend genaamd "Total Church" heeft georganiseerd. Ik wil hier graag nog eens wat dieper op ingaan om een paar van de kernprincipes van missionair gemeente zijn helder te maken die helpen bij het vinden van de aansluiting tussen kerk, vernieuwingsbeweging en samenleving.

Missionair gemeente zijn (2)

Het schrijven van de vorige post over missionair gemeente zijn doet me terugdenken aan een toespraak van volgens mij Andrew Jones op de Church Planting Roundtable op Freakstock in 2006 over wanneer missionair gemeente zijn echt voet aan de grond kan krijgen. Hij gaf in die toespraak aan dat al die experimentele missionaire initiatieven die op dat moment op kleine schaal gaande waren pas echt voet aan de grond konden gaan krijgen als deze vernieuwingsbeweging met de gevestigde kerken in aanraking zou gaan komen. Het lijkt er dus meer en meer op dat dat moment aan begint te breken. Wat is nu de status van die aansluiting tussen kerk, vernieuwingsbeweging en samenleving?